Monday, June 11, 2012

ბიბლიოგრაფია...

ფოტოალბომები უახლესი კოლექციებიდან,,

ცნობილი ქართველი დიზაინერები..

დევიდ კომა.
 devid koma

არცერთი წარუმატებელი დეფილე. ყველა მისი კოლექცია ყოველთვის აღფრთოვანების საგანია. მის სამოსში გამოწყობილან ისეთი "სელებრითები" როგორიცაა: ბიონსე, კაელი მინოუგი, ლედი გაგა, რიჰანა და სხვები. მისი კოლექცია დაიბეჭდა ”ვოგის” ფურცლებზე...და ის ქართველია!!! 
დავით კომახიძე, ბრიტანეთში მოღვაწე ქართველი დიზანიერია. მისი სახელი მოდურ სამყაროში "Central Saint Martins fashion college" საუკეთესო კოლექციის წარდგენის შემდეგ გამოჩნდა.

მოგვიანებით მისი კოლექცია გაგზავნილ იქნა "Harrods"–ში, სადაც მხოლოდ ცნობილი დიზაინერების ბრენდებია გამოფენილი.

ამას კიდევ მოჰყვა რამდენიმე წარმატება, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ბიონსემ "MTV"–ს დაჯილდოვებაზე მისი კაბა მოირგო,

დევიდ კომას სახელმა სამუდამო კვალი დატოვა მსოფლიო მოდის და შოუ–ბიზნესის ისტორიაში.

გთავაზობთ მის ახალ, 2011წლის კოლექციას.
ავთანდილი
ავთანდილ ცქვიტინიძე მსოფლიო პოდიუმზე, სულ უფრო მყარად იკიდებს ფეხს. რამდენიმე დღის წინ, ქართველი დიზაინერი პარიზში იმყოფებოდა, სადაც ისეთ ბრენდებთან ერთად იყო წარმოდგენილი, როგორებიც არიან „GIVENCHY“, „SQUARE“ და სხვები. როგორც თავად დიზაინერი ამბობს, ეს მის კარიერაში კიდევ ერთი, ძალიან დიდი, წინ გადადგმული ნაბიჯია. ავთანდილი პარიზულ ამბებსა და 2011 წლის გაზაფხული–ზაფხულის მოდის ტენდენციებზე გვესაუბრა.
– რამდენიმე დღის წინ, მონაწილეობა მივიღე პარიზში გამართულ press meeting -ში. სადაც იმყოფებოდა თითქმის ყველა გლამურული ჟურნალი, მათ შორის, VOGG და ELLE, სულ 230 დასახელების ჟურნალ–გაზეთი. გარდა ჩემი კოლექციისა, წარმოდგენილი იყო „GIVENCHY” -ის, პატრიცია პეპეს და „SQUARE“–ს კოლექციები. აშკარაა,  ეს სეზონი ჩემთვის ძალიან ნაყოფიერად დაიწყო.
თამუნა ინგოროყვა...


Friday, June 8, 2012

უახლოესი კოლექციები ცნობლი დიზაინერების ჩვნებიდან,,

ჯონ გალიანო
კარლ ლაგერფილდი
პიერ კარდენი

ლეგენდებად შერაცხული დიზაინერები.


ჟურნალმა Time-მა ცნობილი ადამიანების სია გამოაქვეყნა, რომლებმაც 1923 წლიდან დღემდე მსოფლიო მოდის განვითარებაზე დიდი გავლენა იქონიეს.
სია ექვს კატეგორიად არის დაყოფილი: „დიზაინერები და ბრენდები,“ „მოდელები,“ „მუზები,“ „ფოტოგრაფები,“ „მოდის ჟურნალების რედაქტორები და სტილისტებიდასტილი და დიზაინი.“
" მოდელები"- კატეგორიაში ყველაზე გამორჩეულები სინდი კროუფორდი, ნაომი კემპბელი, ლინდა ევანგელისტა და ქეით მოსი აღმოჩნდნენ.
ყველაზე შთამბეჭდავი, " მუზები"- კატეგორიაში მოხვდნენ: The Beatles, ლეიდი გაგა, აშშ-ის პირველი ლედი, მიშელ ობამა, ოდრი ჰეპბერნი, მადონა, მაიკლ ჯექსონი, დევიდ ბოუი, პრინცესა დიანა, ენდი უორჰოლი და ..
" დიზაინერები"- კატეგორიაში: ჯორჯო არმანი, პიერ კარდენი, კოკო შანელი, კრისტიან დიორი, დომინიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა, ჯონ გალიანო, ჟან-პოლ გოტიე, კარლ ლაგერფელდი, ჯანი ვერსაჩე და .. ,
 კოკო შანელი , კრისტიან დიორი, დოლჩე გაბანა..ჯან პოლ გოტიე, ჯონ გალიანო,, კარლ ლაგერფილდი ყველაზე მოთხოვნადი ძვირადღირებული  დიზაინერები მსოფლიოში!!!

მოდის განვითარება,,

vis unda vumadlodeT modis ganviTarebas?!
raTqma unda” mefe –mze” ludoviko meToTxmetes.mis dros safrangeTSi oqros xana iyo –didebuli ceremoniebi,yoveldRiuri ceremoniebi,yoveldgiuri zeimebi da mejlisebi,fufuneba da zrunva axal tansacmelze.ludovikos dawyebuli saqme maria antuanetam ganagrzo.is avstriidan Camovida da gadawyvita misi CacmulobiT yvela gekvirvebina.mas axal-axla kabebs karis mkeravi roza berenti qmnida,romelsac mogvianebiT”modis ministries tituli mianiwes”sworeT misi qmnileba saxelganTqmuli krinolini.misi Sekerili kabaebi 20-jer ufro Zviri Rirda  vidre imdroindeli mkeravis wliuri Semosavali iyo.
Mrali modis namdvili mama,ingliseli Carlz frederik vorti iyo,romelmac oci wlis asakSi  gadawyvita ,daepyro qalbatonebis guli.1858 wels man sakuTari saxelosno gaxsna ,biznesSi coli exmareboda.man Tavisi tansacmlis stiliT male gaiTqva saxeli.is safrangeTis karis mTavar dizainerad iqca,is pirveli iyo romelmac koleqciebis Seqmna daiwyo,Tanac sezonebis mixedviT.1868wels man daarsa pirvelisinikati  “maRali modis saxlebis palata”,romelic dRemde arsebobs.
Tanisamosi jerkidev pirvelyofilma adamianma gamoigona ,xolo droTa ganmavlobaSi is daixvewa. 

  yvelaze praqtikuli aRmoCndnen modaSi momuSave kutiurie qalebi;madlen vione,koko Saneli ,Jana lanveni, Jana pakeni, elza skiapareli, romlebmac tansacmlis Seqmnis dros iaffasiani qsovilebic gamoiyenes da xmarebisTvs martivi ,komfortuli modelebi Seqmnes.maTma gaaTvicnobieres rom moda ver ganviTardeboda Tu orientacias mxolod mdidrebze gaakeTEbda.aSkara gaxda masobrivi momxmareblis rolis gaTvaliswineba.

მაღალი მოდის ოქროს საუკუნე,,,


გამოფენა პარიზისა და ლონდონის , რომელის პირობითი სახელწოდებამაღალი მოდის ოქროს საუკუნეგაიმართა 1947_1957 . ეს გამოფენა საპატიო მიზეზის გამო შედგა. ზუსტად 60 წლის წინ კრისტიან დიორმა საზოგადოებას თავისი პირველი კოლექცია წარუდგინა. სწორედ ამ ჩვენების შემდეგ დაიწყო Haute Couture_ეს მოღვაწეობის დიდი ისტორიული გზა.

ახალი სტილს,რომელსაც NEW LOOK ეწოდებოდა,რომელიც ძვირფასი ქსოვილების კაბებისგან შედგებოდა იმ დროინდელი ეკონომიკისთვის მიუღებელი იყო, მაგრამ ქალები ფუფუნების წინაშე უძლურნი აღმოჩნდნენ. მათ ვისაც შესაძლებლობა ჰქონდა DIOR - ის სამყაროში გადაეშვნენ. მოდის აყვავება გაზეთებმა უმალვე აიტაცეს. ეს ეპოქა 10 წლის განმავლობაში გაგრძელდა, რომლებმაც მემკვიდრეობით ისეთი სახელები დაგვიტოვა,როგორებიც არიან : ბალენსიაგა, GIVENCHY,MADAM GRE, LANVIN და რა თქმა უნდა დიორი. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული კუტურიეს თავისი სტილი ჰქონდა, მაინც ყველა ტანისამოსი NEW LOOK -ის სტილში იყო : დაბალი მხრები, ვიწრო წელი, განიერი ბოლო - კოსტიუმების ეპოქის შემდეგ.

აღსანიშნავია, რომ ახალი ჩაცმულობისთვის იხარჯებოდა არა მხოლოდ უამრავი ქსოვილი, არამედ დიდი დროც.. ყველაფერი ხელით კეთდებოდა, იქმნებოდა სონტრუქციები, რომლებზეც აწყობდნენ კაბებს. რთული წარმოსადგენი არ არის , რომ ასეთი კაბებისთვის უამრავი თანხა იყო საჭირო. ამ წლებში მოდა ყველასათვის საინტერესო და ამავ დროულად ხელმისაწვდომი იყო. მათ ვისაც არ შეეძლოთ DIOR-ის ორიგინალური ტანისამოსი შეეძინათ, მის ანალოგს და შედარებით იაფ ფასიანს ყიდულობდნენ. მაგრამ, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო NEW LOOK- ატარებდა ყველა. ამასთან ერთად მოდამ თავისი ისტორიის მანძილზე პირველად გადალახა ყველა ბარიერი და მოიპოვა მსოფლიო აღიარება.